Źródło: https://dzieje.pl/wideo/historyk-o-napoleonie-bonaparte-nie-ma-wazniejszej-postaci-w-historii-swiata

© Fundacja Napoleona