Fundacja Napoleona powstała z potrzeby ukazania historii narodu polskiego, walczącego o odzyskanie niepodległości Polski i przywrócenie Gdańska do Rzeczypospolitej po dokonanych zaborach przez mocarstwa sąsiednie. Napoleon był jedynym władcą ówczesnej Europy, u boku którego polskie dążenia niepodległościowe miały realną szansę powodzenia. Epoka napoleońska wykreowała wspaniałe postaci i odcisnęła głębokie piętno w umysłach ludzi na całym świecie. Napoleon wniósł powiew nowoczesności i sprawiedliwości w Europie, był inicjatorem zmiany świata na lepszy. Wśród ludzi zafascynowanych Napoleonem, który zastosował jego wojenną taktykę, był marszałek Józef Piłsudski, uważany za ojca niepodległej Polski. Nie zapominajmy, warto o tym pamiętać … 

       Fundację Napoleona tworzą ludzie, których wyróżnia pasja w działaniu, zamiłowanie do historii i chęć wnoszenia trwałych wartości w najważniejszych dziedzinach życia.  

         Wojciech Bielicki – Prezes Zarządu

         Wojciech Mienik – V-ce Prezes Zarządu

         Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz – Sekretarz Zarządu

         Bożena Preuhs – Skarbnik Zarządu

         Andrzej Kiedrowski - Członek Rady

         Sabrina Gralak - Członek Rady

         Orest Stocki - Członek Rady

         Ewa Lewandowska - Członek Rady

         Wilisława Witkowska - Członek Rady

 

         Dane rejestrowe

                  KRS 765360

                  NIP 5833336850 

                  Regon 382279204 

                  Konto  56 1140 2004 0000 3502 7837 5433  

 

 

© Fundacja Napoleona