Na świecie pojawił się nowy wirus, który stanowi dla gatunku ludzkiego poważne zagrożenie, prowadzące często do jego śmierci. Brak odporności na ten nowy patogen przejawia się niemożnością organizmu ludzkiego do obrony w przypadku jego wtargnięcia do organizmu, a w konsekwencji do jego śmierci na skutek uszkodzenia w nim ważnych jego narządów. Jego ofiarami są przede wszystkim osoby starsze, które mają różne dysfunkcje układu odpornościowego. Dzieci są mniej podatne na zakażenie, ponieważ mają do 18-tego roku życia grasicę, która produkuje limfocyty T, które są zabójcze w stosunku do wirusów i bakterii, a więc chorują rzadziej, a przebieg w przypadku zakażenia tym wirusem jest łagodny. Człowiek jest częścią łańcucha pokarmowego w świecie istot żywych, stąd jest atakowany przrzadziej, a przebieg w przypadku zakażenia tym wirusem jest łagodny. Człowiek jest częścią łańcucha pokarmowego w świecie istot ez różne mikroorganizmy, które też muszą się najeść i namnożyć przy jego pomocy. Brak u niektórych ludzi immunoglobulin klasy IgA, IgM, IgG, IgE, IgD, czyli białek odpornościowych produkowanych przez aktywne postacie limfocytów B prowadzi do niemożności jego obrony na zakażenia nowymi wirusami, czy bakteriami, co stanowi dla niego śmiertelne zagrożenie. Dotyczy to też osób przyjmujących leki obniżające odporność po przeszczepach narządów, jak też w przebiegu schorzeń z autoagresji jak rzs i innych. Przyczynowym leczeniem będzie wprowadzenie szczepionki przeciwko wirusowi korona, czy też wyprodukowanie leków uniemożliwiających jego namnażanie się w organizmie ludzkim. Wprowadzone do leczenia leki już istniejące jak arechina (lek przeciwmalaryczny), czy vibramycyna – znany antybiotyk zmniejszają śmiertelność przy zakażeniu tym wirusem. Ważnym elementem działania profilaktycznego jest stosowanie odpowiednich suplementów diety, które rozkurczając tętnice oraz mikrokrążenie umożliwiają dotarcie do ognisk zmienionych zapalnie komórkom stanu zapalnego i immunoglobulinom. Istotnym elementem terapii w przypadku osób zakażonych wirusem korona, u których stwierdzamy wystąpienie powikłań narządowych powinno być przetaczanie dożylne ludzkich immunoglobulin, które mają przeciwciała przeciw wirusowe i przeciw bakteryjne, choć nieswoiste ale leczące. Autorem stosującym z powodzeniem immunoglobuliny ludzkie do terapii zapaleń płuc u ludzi uzyskując szybkie ich wyleczenie jest lekarz medycyny Wojciech Bielicki, prowadzący prywatną praktykę lekarską, specjalista w leczeniu stopy cukrzycowej, na co otrzymał w 2016 roku jako jedyny na świecie patent z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Twierdzi, iż nieznane są mu powody, dla których nie stosuje się gotowych immunoglobulin ludzkich do terapii osób zakażonych wirusem korona. Uważa, że jest to lek z wyboru w każdym zakażeniu o ciężkim przebiegu klinicznym, także i tym. Może chodzi, jak nie wiadomo o co, to o pieniądze, bo koszty takiego leczenia wynoszą około trzech tysięcy złotych na osobę? …