Fundacja Napoleona powstała z potrzeby ukazania historii narodu polskiego, walczącego o odzyskanie niepodległości Polski i przywrócenie Gdańska do Rzeczypospolitej po dokonanych zaborach przez mocarstwa sąsiednie. Napoleon był jedynym władcą ówczesnej Europy, u boku którego polskie dążenia niepodległościowe miały realną szansę powodzenia. Epoka napoleońska wykreowała wspaniałe postaci i odcisnęła głębokie piętno w umysłach ludzi na całym świecie. Napoleon wniósł powiew nowoczesności i sprawiedliwości w Europie, był inicjatorem zmiany świata na lepszy. Wśród ludzi zafascynowanych Napoleonem, który zastosował jego wojenną taktykę, był marszałek Józef Piłsudski, uważany za ojca niepodległej Polski. Nie zapominajmy, warto o tym pamiętać …

Fundację Napoleona tworzą ludzie, których wyróżnia pasja w działaniu, zamiłowanie do historii i chęć wnoszenia trwałych wartości w najważniejszych dziedzinach życia.

  • Wojciech Bielicki – Prezes Zarządu
  •  Wojciech Mienik – V-ce Prezes Zarządu
  •  Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz – Sekretarz Zarządu
  •  Bożena Preuhs – Skarbnik Zarządu
  •  Andrzej Kiedrowski – Członek Rady
  •  Sabrina Gralak – Członek Rady
  •  Orest Stocki – Członek Rady
  •  Ewa Lewandowska – Członek Rady
  •  Wilisława Witkowska – Członek Rady