Fundacja Napoleona powstała z potrzeby ukazania historii narodu polskiego, walczącego o odzyskanie niepodległości Polski i przywrócenie Gdańska do Rzeczypospolitej po dokonanych zaborach przez mocarstwa sąsiednie. Napoleon był jedynym władcą ówczesnej Europy, u boku którego polskie dążenia niepodległościowe miały realną szansę powodzenia. Epoka napoleońska wykreowała wspaniałe postaci i odcisnęła głębokie piętno w umysłach ludzi na całym świecie. Napoleon wniósł powiew nowoczesności i sprawiedliwości w Europie, był inicjatorem zmiany świata na lepszy. Wśród ludzi zafascynowanych Napoleonem, który zastosował jego wojenną taktykę, był marszałek Józef Piłsudski, uważany za ojca niepodległej Polski. Nie zapominajmy, warto o tym pamiętać …

Fundację Napoleona tworzą ludzie, których wyróżnia pasja w działaniu, zamiłowanie do historii i chęć wnoszenia trwałych wartości w najważniejszych dziedzinach życia.

ZARZĄD FUNDACJI NAPOLEONA:

 • Wojciech Mienik – Prezes
 • Ireneusz Lipecki – Wiceprezes
 • Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz – Sekretarz
 • Bożena Preuhs – Skarbnik
 • Andrzej Zając – Członek

RADA FUNDACJI NAPOLEONA:

 • Adam Koperkiewicz – Przewodniczący
 • Wojciech Bielicki – Członek
 • Andrzej Kiedrowski – Członek
 • Ewa Lewandowska – Członek
 • Wojciech Myśliński – Członek
 • Stanisław Sikora – Członek
 • Orest Stocki – Członek
 • Piotr Zawada – Członek

Statut Fundacji Napoleona